Tečaj

Tečajne liste i mjenjačnica

NoteMachine tečajna lista za DCC uslugu
(dinamička konverzija valute)

Tečajna lista formirana 17.05.2022. važi od 18.05.2022

Kod Valuta Jedinica Kupovni tečaj za stranu valutu Valuta Kod

Dinamička konverzija valute (DCC) usluga je namijenjena korisnicima Maestro, MasterCard i Visa kartica izdanih izvan teritorija Republike Hrvatske. Ta je usluga predviđena za strane korisnike kartica i omogućuje im odabir terećenja u njihovoj domaćoj valuti kada podižu gotovinu s NoteMachine bankomata.

Korisnici inozemnih kartica odabiru žele li da se zatražena isplata gotovine obavi kao DCC transakcija s prikazanim tečajem i iznosom u njihovoj domaćoj valuti ili kao transakcija bez konverzije. Ako korisnici odaberu opciju bez konverzije, njihova inozemna kartica teretit će se u kunama.

Ako korisnici inozemnih kartica odaberu DCC prilikom podizanja gotovine, odmah će biti obaviješteni o tome koliki će iznos kuna dobiti, po kojem tečaju će se izvršiti konverzija, kolika je naknada te za koliki će iznos njihova kartica biti terećena u njihovoj domaćoj valuti.

DCC tečaj prema kojem se obavlja DCC transakcija odnosi se samo na valute koje su objavljene na NoteMachine DCC tečajnoj listi.

Kontaktirajte nas putem e-maila: [email protected]

Ime Banke

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50

SWIFT

PBZGHR2X

IBAN

HR44 2340 0091 1108 7069 4

TVRTKA

NoteMachine Adria društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 081099114, OIB 85379375289

Temeljni kapital

20.000 kuna, uplaćen je u cijelosti

Članovi Uprave

Philip Bowcock, Direktor Simon Henry Austin, Prokurist

SKRAĆENA TVRTKA

NoteMachine Adria d.o.o.

SJEDIŠTE

Radnička cesta 80,10000, Zagreb www.notemachine.hr

NoteMachine HR

Radnička cesta 80,10000, Zagreb

www.notemachine.hr

NoteMachine UK

Russell House, Elvicta Business Park Crickhowell, Powys, NP8 1DF

www.notemachine.com

NoteMachine DE

Friedrich-Koenig-Str 35 55129 Mainz

www.notemachine.de